Zgodność / Etyka

Groupe CAT

Zgodność / Etyka 

KODEKS POSTĘPOWANIA
MECHANIZM ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

W celu promowania nienagannej etyki zawodowej i utrzymania zaufania naszych klientów i partnerów, CAT SAS wprowadził mechanizm zgłaszania nieprawidłowości.
Nieprawidłowości można zgłaszać do CAT SAS oraz jej Spółek Zależnych na następujący adres mailowy: CAT@alertethic.fr

Zobacz PDF

STRATEGIA GROUPE CAT OPIERA SIĘ NA WARTOŚCIACH ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ FIRMY

„Celem strategii Groupe CAT jest rozwijanie działalności w dziedzinie logistyki branży motoryzacyjnej, tak aby spełniać oczekiwania klientów, tworzyć wartość dla swoich akcjonariuszy oraz generować wzrost dla swoich pracowników i dostawców, przy równoczesnym poszanowaniu środowiska i gwarantowaniu bezpieczeństwa współpracowników”.

Zagadnienia środowiskowe, socjalne i społeczne dotyczące relacji firmy z jej partnerami wpisują się w trwały rozwój.

Dla Groupe CAT, która zaangażowała się w politykę ciągłego doskonalenia, trwały rozwój stanowi jedną z podstawowych wartości jej strategii. Wyniki w dziedzinie trwałego rozwoju są oceniane za pomocą wskaźników operacyjnych i są uzyskiwane dzięki silnemu zaangażowaniu firmy i jej pracowników.

Certyfikaty

  • W 2007 r. Groupe CAT jako pierwsza europejska firma z branży logistyki samochodowej uzyskała certyfikat ISO 14001 obejmujący całą działalność transportową i pozatransportową prowadzoną przez działy logistyki ładunków i pojazdów.
  • Dział logistyki pojazdów Groupe CAT posiada certyfikat ISO 9001 dla całej działalności na wszystkich rynkach, na których działa.
W 2015 R. GROUPE CAT UZYSKAŁA CERTYFIKAT ECOVADIS NA POZIOMIE „ZŁOTYM”.

Raport z audytu przeprowadzonego przez Ecovadis podkreśla zaangażowanie naszej grupy w dziedzinach:

  • Ochrona środowiska
  • Relacje społeczne
  • Deontologia biznesu
  • Odpowiedzialne zaopatrzenie

Profesjonaliści i usługodawcy wyspecjalizowani w tych dziedzinach są od tego momentu proszeni o przestrzeganie załączonych norm operacyjnych stanowiących nowy punkt odniesienia w branży.

Normy te gwarantują klientom uzyskanie najwyższej możliwej jakości na wszystkich etapach łańcucha logistycznego.

Szczególna uwaga jest zwracana na kontrolę środowiskową, która stanowi część naszej polityki RSE.

Wszystkie odrzuty są kontrolowane, przetwarzane i podlegają planom ograniczania.

Kontrolowane jest również zużycie zasobów: publicznych, nieodnawialnych i wody.

Groupe CAT wdrożyła ważne plany działań, których celem jest obniżenie zużycia zasobów podczas operacji transportowych:

  • Wybór wyłącznie najoszczędniejszych środków transportu na rynku
  • Szkolenie kierowców
  • Optymalizacja przebiegów bez ładunków i współczynników załadunku