RELACJE Z DOSTAWCAMI

Groupe CAT

Relacje Z Dostawcami

Powołaniem dyrekcji zakupów Groupe CAT, a zarazem jej przywilejem są rozmowy z wszystkimi dostawcami, którzy współpracują lub zamierzają współpracować z Grupą.

Ze względu na stale rosnące wymagania naszych klientów i udział dostawców przekraczający 75% naszych obrotów najważniejszymi wyzwaniami są konkurencyjność, jakość i lojalność naszych dostawców.

Naszym zadaniem w tym kontekście jest wybór i integracja najlepszych dostawców spełniających potrzeby Grupy w celu ścisłego przestrzegania zobowiązań podjętych wobec klientów.

Podstawowymi rodzinami zakupów są: transport pojazdów i towarów, transport drogowy, morski, kolejowy lub rzeczny, transport wewnętrzny, samochody ciężarowe i przyczepy, usługi na rampach załadunkowych, usługi, zlecenia tymczasowe itp.

W naszych działaniach rygorystycznie przestrzegamy naszego „Kodeksu postępowania” i naszej „Karty odpowiedzialnych zakupów”. Dzięki temu ściśle przestrzegamy zasad etycznych i deontologicznych oraz praw i przepisów obowiązujących we wszystkich krajach. Nasze relacje biznesowe opieramy na równości, lojalności i zaufaniu w celu budowania silnych i trwałych relacji z naszymi dostawcami.

Nasze zespoły przestrzegają w relacjach zasady uczciwości, aby unikać wszelkich sprzecznych interesów pomiędzy sferą zawodową a prywatną.

Z naszymi dostawcami działamy w ramach polityki celowo ukierunkowanej na wyniki i zyskowność dla wszystkich.