Ambicje i wartości


Ambition and values - Groupe CAT

AMBICJE I WARTOSCI

Witamy na stronie internetowej Groupe CAT

Europejski lider w swojej branży

Dzięki naszemu zaangażowaniu w

Zadowolenie klientów.

Poprzez swoje cele:

Ciągłe dążenie do poprawy jakości swoich usług logistycznych i ich kosztów, oferowanie innowacyjnych i konkurencyjnych rozwiązań, dostosowywanie się do środowiska przemysłowego i myślenie przyszłościowe.

Poprzez swoje zasoby:

Swoich ludzi, z ich doświadczeniem i talentami, swoją flotę ponad 1700 samochodów ciężarowych, swoje historyczne i uznane doświadczenie w logistyce pojazdów i towarów.

Dzięki swojej dynamice:

Kolejne plany średnioterminowe z inwestycjami w ciągu ostatnich 10 lat w wysokości prawie 300 milionów euro, ukierunkowane na wzrost zewnętrzny i rozwój komercyjny.

Kultura korporacyjna:

Misja:

„Budować zdrowy, zrównoważony wzrost dla wszystkich” poprzez inteligentne partnerstwo z klientami, dostawcami i pracownikami.

Wizja:

„Stać się niekwestionowanym liderem w naszej branży” i dążyć do zadowolenia wszystkich interesariuszy.

Nasze wartości

Logo

UKIERUNKOWANIE NA WYNIK I ZYSK

Pamiętajmy o wartości dodanej i wynikach, aby zagwarantować rozwój i trwałość firmy.

Logo

SATYSFAKCJA KLIENTA

Przestrzegajmy naszych zobowiązań w zakresie jakości/usług w celu rozwijania trwałych relacji ze wszystkimi naszymi klientami.

Logo

ZAANGAŻOWANIE

Angażujmy się każdego dnia, wykazując się determinacją i entuzjazmem, aby skutecznie wykonywać nasze zadania i osiągać cele firmy

Logo

ΕΤΥΚΑ

Bądźmy uczciwi, sprawiedliwi, pełni szacunku i solidarni.

Logo

INNOWACJE

Poprzez naszą kreatywność i proaktywność wyprzedzajmy przyszłe wyzwania, aby utrzymać przewagę na rynku.

Logo

ZMIANY

Stańmysię uczestnikaminaszego rozwojuzawodowego,abyosiągnąć powodzenie i wydajność.