KADRA ZARZĄDZAJĄCA

Groupe CAT

Groupe CAT utworzyła innowacyjną organizację zapewniającą jej zarządzanie. Przykładem jest COMEX, a każdy oddział i kierownictwo są prowadzone są przez stałe komisje. Plany działania stanowią podstawę naszej działalności, co pozwala nam poprawić naszą elastyczność, zarządzanie kosztami i naszą konkurencyjność.

Alejandro FORBES
Dyrektor Generalny
Dyrektor Działu Logistyki Pojazdów

Martine SONALLY-LEPOIVRE
Asystentka Wykonawcza Prezesa Zarządu
i Dyrektora Generalnego

Philippe GAULTIER
Dyrektor Finansowy

Nathalie HUET
Dyrektor Działu Prawnego

Gaxan CASTANOS
Dyrektor ds. Zakupów i Projektów

Valérie SARRIEU
Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich i Jakości

Franck DE MAROLLES
Dyrektor ds. Audytu Wewnętrznego

Antoine RITZ
Dyrektor Działu
Logistyki Ładunków

Grégory MOTTIER
Dyrektor Systemów Informatycznych